“Spelregels” voor jouw verhaal

Uitgangspunten en voorwaarden voor jouw verhaal 

 • Je verhaal mag over van alles gaan: een samenvatting van je leven maar ook een stukje hieruit zoals het opstarten van een bedrijf, een droom waar je aan werkt, een fysieke of psychische ziekte, een specifieke levensgebeurtenis, iets waar je ontzettend door geraakt bent, afscheid, enzovoort.
 • Insturen van je verhaal betekent dat je toestemming geeft om je verhaal openbaar te publiceren op onze mediakanalen (website, you tube, facebook etc.).
 • Het vertellen van je verhaal op ons podium betekent dat je toestemming geeft om jouw film en foto’s openbaar te publiceren op onze mediakanalen (website, you tube, facebook etc.)
 • Je verhaal mag géén klaagzang zijn over anderen.
 • Waar het bij Deel Je Verhaal in ieder geval om gaat, is de persoonlijke link. Waarom wil jij dit verhaal vertellen? Waarom is dat belangrijk? Welke link heeft dit verhaal met jou als persoon, jouw normen, waarden? Wat heb jij geleerd of wat leer je op dit moment?
 • Zijn er levenslessen die je anderen wil meegeven? Welke boodschap heb je?
 • En als laatste vragen wij je om stil te staan bij:
  • de mogelijke impact van het verhaal op de omgeving en jezelf;
  • wat je wel en niet wil vertellen en;
  • de vraag of het podium en daarbij horende openbaarheid voor jou het juiste middel is.

Aanvullende voorwaarden voor jouw verhaal op ons podium

 • Je hebt 5 tot maximaal 15 minuten spreektijd.
 • Oefen met tijd, voor jezelf, om tot de kern te komen maar ook uit respect voor de andere sprekers want een kwartier is kort en de avond kan niet onbeperkt uitlopen.
 • Geen ondersteunend beeldmateriaal.
 • Attributen kan, echter: het gaat om jou en jouw verhaal.

Tips voor uitwerking van je verhaal

Tips opbouw:

 • Bedenk waar je in ieder geval mee wil afsluiten: wat is de kern van je boodschap?
 • Bedenk je rode draad: het thema, waar wil je over vertellen?
 • Een verhaal hoeft niet chronologisch in tijd te zijn, mag natuurlijk wel.

Tips inhoud:

 • Beschrijf de situatie.
 • Hou het vooral bij jezelf, jouw ervaringen.
 • Wat voel(de) je?
 • Wat denk/dacht je?
 • Wat, wie steunt je of heeft je gesteund?
 • Wat leer je/ heb je geleerd?
 • Waar ben je dankbaar voor?
 • Wat wil je anderen meegeven met dit verhaal?

Jouw verhaal op ons podium?
Al kriebels om je verhaal op ons podium te delen? Mail dan jouw vraag voor een plek op ons podium met korte samenvatting van je verhaal naar ingrid@deeljeverhaaltilburg.nl